ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ będą prowadzone w dniach od 1 do 15 marca 2024r. Przyszłych pierwszoklasistów oraz Rodziców zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w środę, 6 marca 2024r. o godz. 17:00. Do zobaczenia!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej na Marcelu sięga 1912 roku.

 

1 kwietnia tegoż roku do użytku publicznego oddany zostaje budynek szkolny wybudowany dla dzieci z osiedla kopalnianego Marcel. Wówczas była to szkoła niemiecka z językiem wykładowym niemieckim . W szkole mieściło się wtenczas osiem sal lekcyjnych i pracownia gospodarstwa domowego.

 

Po uzyskaniu niepodległości pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Władysław Linca. Od 1936 roku szkoła staje się ośmioklasową placówką szkolną.

 

W czasie okupacji hitlerowskiej ponownie zmieniona zostaje na szkołę niemiecką W 1943 roku budynek szkoły zostaje zaadoptowany na dom stałej opieki dla sześćdziesięciorga dzieci z terenów Rzeszy objętych bombardowaniem. Pod koniec 1945 roku w budynku szkoły mieści się kwatera wojska niemieckiego.

 

1 maja 1945 roku powraca Antoni Rogowski z zamiarem ponownego zorganizowania szkoły. W latach 1955-1958 kierownikiem szkoły jest Albina Rogowska. 20 listopada 1958 roku do użytku zostaje oddana dobudowana sala gimnastyczna oraz dwie sale lekcyjne i pracownia robót ręcznych. W tym samym roku rozpoczyna pracę świetlica szkolna i wydawane zostają obiady.

 

W 1960 roku zostają zorganizowane pracownie: muzyczna, biologiczna i nauczania początkowego. Działalność swoją rozpoczynają Spółdzielnia Uczniowska a także Szkolna Kasa Oszczędności. Dwa lata później do wszystkich pomieszczeń w szkole doprowadzone zostaje centralne ogrzewanie. Od 1 września 1966 roku Zarządzenie Ministra Oświaty wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową.

 

Dwa lata później, w 1968 roku stanowisko kierownika szkoły obejmuje p. Alfons Stania. W historii szkoły zapisał się takimi dokonaniami jak pokrycie asfaltem szkolnego podwórza oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku szkolnego. W roku 1970 w szkole rozpoczyna się akcja "szklanka mleka". W następnych latach ma miejsce całkowita wymiana centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do sieci elektrociepłowni, a także zmiana lokalizacji dotychczasowych pracowni przedmiotowych.

 

W roku 1978 dyrektorem szkoły zostaje mgr Teodor Piecha. W czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora wybudowana zostaje harcówka szkolna, nową lokalizację otrzymuje pokój nauczycielski oraz wykonany zostaje kapitalny remont szkoły.

 

Od 1981 roku przez następne 10 lat dyrektorem szkoły jest mgr Ireneusz Wnuk. W ciągu trwania jego kadencji wyremontowano i dostosowano do standardowych wymagań boisko szkolne, zakupiono nowoczesne pomoce naukowe dla każdego przedmiotu a klasy wyposażone zostają w nowe meble.

 

W 1992 roku funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Pędziałek. Działania jej przypadają na czasy bardzo trudne, określane mianem "cięć budżetowych". Wszelkie zabezpieczanie potrzeb doraźnych szkoły wymagają od niej pomysłowości i inicjatyw na rzecz pozyskania środków finansowych. Mimo tak ogromnych trudności udaje się jej w 1993 roku zorganizować pracownię komputerową i gabinet pedagoga szkolnego, odmalować sale lekcyjne i korytarze oraz przeprowadzić kapitalny remont sali gimnastycznej. W szkole przybyło również sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego oraz przedmiotowych pomocy naukowych.

 

Przełomem w działalności szkoły było wejście w 1999 roku reformy oświaty, która przesądziła o dalszych losach podstawówki. Uchwałą Rady Miasta w budynku powstaje Gimnazjum nr 1 zaś Szkoła Podstawowa zakończyła swoją działalność 31 sierpnia 2001 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat istnienia szkołą zarządzała mgr Halina Bohdziewicz, która zamyka prawie 90- letnią działalność Szkoły Podstawowej na Marcelu. Funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radlinie powierzono Pani Marii Pędziałek. Dzięki Nim Szkoła na Marcelu przeszła trudny okres transformacji. Celem nadrzędnym Ich pracy było dobro uczniów, dążenie do nowoczesności i podnoszenia standardów jakości pracy w placówce.

Z inicjatywy dyrektor Marii Pędziałek w roku 2003 szkole nadano sztandar oraz imię Adama Mickiewicza.

 

Od 1 września 2007 roku stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza objęła Pani Aleksandra Sierny. Dzięki Jej staraniom  od roku 2007 w placówce  powstały klasy z rozszerzonym programem nauczania języka anielskiego, matematyki, informatyki oraz  dodatkowymi godzinami wychowania  fizycznego ze specjalizacją piłka nożna, a od roku 2011/2012  biologii i chemii, wprowadzono dziennik elektroniczny oraz wdrożono innowację pedagogiczną  z doradztwa zawodowego (pierwsze zajęcia z doradztwa zawodowego w województwie śląskim).

 

Dyrektor szkoły Aleksandra Sierny poczyniła skuteczne starania o budowę nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego  z bieżnią, termomodernizację budynku, kompleksowy remont dachu oraz poddasza, wymianę okien, drzwi wejściowych, nowe ogrodzenie wokół szkoły, monitoring oraz renowację zabytkowej elewacji szkoły  na  uroczystość 100 lecia szkoły w 2012 roku. 

W roku szkolnym 2011/2012 metamorfozę przeszło boisko szkolne - powstał nowoczesny wielofunkcyjny kompleks sportowy z dwoma boiskami i bieżnią lekkoatletyczną, zamontowano piłkochwyty oraz nowe ogrodzenie. W latach 2019-2021 na terenie boiska postawiono zadaszoną  wiatę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.  Z boiska oraz siłowni zewnętrznej mogą korzystać  uczniowie i mieszkańcy Radlina.  

 

W roku 2010 szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Podczas miejskiej uroczystości zorganizowanej w szkole został zasadzony  „Dąb Pamięci” na cześć p. Józefa Polnika -  radlińskiego bohatera zamordowanego w Twerze, przywracając tym samym miastu pamięć o bohaterze i „ocalając od zapomnienia”.

 

W 2012r. społeczność szkolna podjęła się organizacji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. W ramach obchodów odbyła się msza św. oraz uroczysta akademia w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Zorganizowano uroczyste spotkanie absolwentów w budynku szkoły. Z okazji Jubileuszu otwarta została wystawa fotograficzna oraz wydana została książka "Stąd idę w przyszłe wieki". Podczas obchodów odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez Burmistrz Miasta, panią Barbarę Magierę.   Jubileusz był okazją do spotkania absolwentów  i dostrzeżenia zmian, jakie mają miejsce w szkole.

 

W latach 2006-2009 oraz 2010-2012 szkoła realizowała projekt współpracy zagranicznej ze szkołami z Europy w ramach programu Socrates Comenius. W latach 2018-2021 kadra pedagogiczna poczyniła starania w celu podniesienia kompetencji językowych w ramach programu Erasmus +, czego rezultatem jest otwarcie w 2019r. pierwszego oddziału bilingwalnego.

 

W 2015 roku dwoje uczniów gimnazjum  zostało laureatami konkursu "Miejsce młodych w przestrzeni publicznej", otrzymując  tym samym mandat młodych parlamentarzystów, Posłów XXI sesji  Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dwa lata pózniej, w 2017r. dwie gimnazjalistki uczestniczyły w XXIII sesji Dzieci i Młodzieży, kontynuując pomysł swoich poprzedników.

 

1 września 2017 roku wprowadzona reforma oświaty spowodowała likwidację gimnazjum i na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 marca 2017r. szkoła staje się ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. 1 września 2017r. rozpoczął się nabór do klas pierwszych, czwartych i klasy siódmej szkoły podstawowej. Jednocześnie szkołę kończą ostatnie roczniki klas gimnazjalnych. Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza kończy działalność 31 sierpnia 2019r. 

 

Z dniem 1 września 2019r. na mocy Uchwały Nr S.007.017.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019r. szkoła staje się ośmioletnią publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie.

Dyrektorem szkoły, wyłonionym w konkursie przeprowadzonym w 2017r. jest mgr Aleksandra Sierny.

 

W związku z wdrożoną reformą oświaty konieczne było dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do dzieci młodszych. Nastąpiło przekształcenie sal przedmiotowych w sale do edukacji wczesnoszkolnej,  powstała mała sala gimnastyczna do zajęć z gimnastyki sportowej i sensomotoryki, doposażono sale, bibliotekę i zaplecze sportowe w pomoce dydaktyczne dla młodszych uczniów, wyremontowano sanitariaty oraz szatnie uczniowskie.

 

Każdy z kierujących Szkołą na Marcelu musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami i sprostać wymaganiom czasów, w których przyszło mu sprawować swoją odpowiedzialną funkcję. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie byli mistrzami, obiektywnymi obserwatorami i serdecznymi doradcami.

To Ich zapamiętamy jako wspaniałych gospodarzy dbających o to, by co roku z pierwszym dzwonkiem uczniowie wracali do lepiej wyposażonych sal lekcyjnych.

To tym ludziom, którzy prawie całe zawodowe życie związali ze szkolnictwem i dzielili się nie tylko wiedzą, ale krzewili również śląską kulturę zawdzięczamy nieustanny rozwój Naszej placówki.

 

KIEROWNICY  I  DYREKTORZY  SZKOŁY  NA  MARCELU

 

ANTONI   ROGOWSKI

KIEROWNIK  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1945-1955, 1958-1968

 

ALBINA   ROGOWSKA

KIEROWNIK  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   W  LATACH  1955-1958

 

ALFONS  STANIA

KIEROWNIK  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1968-1978

 

TEODOR  PIECHA

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1978-1981

 

IRENEUSZ  WNUK

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1981-1992

 

MARIA  PĘDZIAŁEK

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1992-1999

DYREKTOR  GIMNAZJUM  W  LATACH  1999-2007

 

HALINA  BOHDZIEWICZ

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LATACH  1999-2001

 

 ALEKSANDRA  SIERNY

DYREKTOR  GIMNAZJUM  W LATACH 2007-2017,

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LATACH 2017- nadal

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-05-26 14:11:09
Data edycji: 2023-09-15 11:38:07
Ilość wyświetleń: 1694

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej